O škole

Plakát

Budeme rádi, když plakát pro Letní školu 2020 vyvěsíte na své škole. Děkujeme.

Kdy a kde

Letní počítačová škola probíhá každý rok na konci prázdnin, posledním celém týdnu srpna, v kampusu Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Letní škola je určena primárně pro dívky.

Program letní školy obsahuje kurzy ve dvou obtížnostech. V jednom časovém bloku běží vždy paralelně dva kurzy s různou obtížností. Účastnice mají možnost volby mezi těmito kurzy. Obtížnost může, ale nutně nemusí korespondovat s věkem účastnic. Nabízíme jak kurzy pro mladší dívky, žačky (cca 10 až 16 let), tak pro studentky středních škol (17 až 19 let).

Letní škola probíhá pro žačky probíhá především dopoledne. To znamená, že dívky se u nás budou během dne věnovat připraveným aktivitám a odpoledne se vrací domů (mladší dívky si vyzvednou rodiče). Pro mladší dívky nezajišťujeme ubytování, proto je vhodná spíše pro dívky z Brna a blízkého okolí. Mezi středoškolačkami míváme i účastnice z větší vzdálenosti než je Brno a okolí. Pro plnoleté studentky jsme schopni pomoci domluvit ubytování na kolejích VUT. Pokud o něj máte zájem, dejte nám prosím vědět včas!

Nápad pořádat Letní školu pro dívky v tomto termínu vzešel od učitelů informatiky čtyř elitních brněnských gymnázií, se kterými jsme s Letní školou začínali. Každá účastnice dostane na konci potvrzení své účasti na Letní škole a ředitelé těchto gymnázií akceptují naši Letní školu jako součást praktické výuky. Stejným způsobem akceptují Letní školu i ostatní školy.

Proč pro dívky?

Na FIT v současnosti studuje docela dost dívek, ale rádi bychom jich tady viděli více. Dívky, které u nás studují, mají zajímavé nápady a nové přístupy k řešení problémů a vůbec je s nimi radost spolupracovat. Informační technologie jim na oplátku nabízí skvělé možnosti uplatnění a nadstandardní možnosti v pracovním i osobním životě.

Ženský pohled na věc je v technických oborech velmi užitečný a ženy jsou zde ceněny pro svůj přístup. Mnoho našich absolventek je ve své práci velmi úspěšných, o čemž se můžete během letní školy osobně přesvědčit. Přesto se v naší společnosti stále setkáváme s předsudky, kdy jsou dívky už od dětství přesvědčovány, že do technických oborů nepatří, do IT už vůbec ne, a když pracovat s počítačem, tak možná jako sekretářka nebo účetní. Přitom právě informační technologie jsou pro ženy ideální oblastí, kde mohou vyniknout a když je potřeba, mohou pohodlně skloubit s prací svůj rodinný život. Naše absolventky mají v podstatě jistotu pracovního uplatnění v oboru tak dynamickém, že si v něm vždy najdou něco, co je bude bavit a zároveň je to slušně uživí.

Přijď se přesvědčit, že IT jsou i pro tebe. V průběhu letní školy si vyzkoušíš různé zajímavé oblasti IT od tvorby webových stránek, přes programování (fakt to může být zábava), seznámení s výrobou a programováním elektronických obvodů v HW laboratoři, experimenty v biometrické laboratoři až po zpracovávání zvuku a videa. V jednotlivých kurzech si budeš moci všechno prakticky vyzkoušet a osahat. Součástí letní školy jsou i nejrůznější (samozřejmě nepovinné) soutěže, ve kterých můžete získat zajímavé ceny od našich sponzorů.

IT nabízí více než jen programování

Obor IT se prudce vyvíjí a poskytuje stále nové příležitosti i pro vás. Naše letní škola se také vyvíjí a každý rok nabízíme výlet do různých zákoutí IT. Letos máme i díky našim sponzorům připraveny zajímavé kurzy. Například:

  • Máme připraven kurz fotografování a následného zpracování digitálních fotografií. Pokud máš svůj foťák, přines si jej. V našem areálu a okolí bude fotografických námětů plno.
  • Naši vědci a vědkyně z biometrické laboratoře mají opět připraveny nové zajímavé experimenty zabývající se snímáním a zpracováním otisků prstů, snímáním a rozpoznáváním tváří pomocí běžných i infračervených kamer, elektronické snímače a identifikátory podpisů a mnoho dalších zařízení, které si budete moci samy vyzkoušet.
  • Máme připraveny i další kurzy. Sleduj aktualizace programu.

Poslední den letní školy tradičně pořádáme setkání se zajímavými ženami, které se pohybují v oboru IT a určitě vám mají co říct.

Pojď to zkusit

Ženy v IT nejsou tak neobvyklé, jak by se mohlo na první pohled zdát a navíc dosahují pozoruhodných úspěchů. V průběhu letní školy budeš mít možnost si popovídat s ženami, které se IT věnují profesionálně, i s našimi současnými studentkami.

Uvítáme všechny dívky,

  • které se nenechají odradit předsudky, že holky na informační technologie nemají talent,
  • které se chtějí seznámit se zajímavými oblastmi informačních technologií,
  • které se chtějí přesvědčit, co na informačních technologiích ostatní vidí,
  • které vždy chtěly o informačních technologiích vědět více, ale bály se zeptat,
  • a které chtějí objevovat nové věci a získávat nové zkušenosti.

Stydíš se do toho jít, protože jsi se zatím IT moc nevěnovala? V naší letní škole pro dívky nemusíš! Tady se ti nikdo nebude ani posmívat, ani se před tebou nebude předvádět. U nás si vše vyzkoušíš sama. A vem s sebou kamarádku. Ve dvou (a více) je to větší zábava.

Přijď. Objev v sobě skrytý talent. Uvidíš, že FIT dívkám sluší! Třeba zjistíš, že IT jsou pro Tebe to pravé!

Jak se k nám dostat?

Od hlavního nádraží jeď tramvají č. 1 na zastávku Semilasso a pak jdi dolů Metodějovou ulicí. Pomocí mapy nás najdeš snadno. Vchod je z Božetěchovy ulice v prosklené budově vedle kavárny. U vchodu bude připravena orientační cedule.

Letní škola FIT v médiích

Historie Letní školy

Ženy měly na Brněnské technice vždy u počítačů poměrně významné zastoupení. Ostatně už od počáků Katedry elektronických počítačů na VUT hrála významnou roli doc. Zdena Rábová. Podílela se i na vzniku dnešní Fakulty informačních technologií.

Ještě v 80. letech 20. století byl zájem dívek o technické obory a počítače poměrně slušný. V průběhu 90. let ale poměr dívek klesal. Technické obory zvětšovaly kapacitu, ale počet dívek v nich zůstával přibližně stejný, tudíž začaly být méně vidět.

Prof. Jan M. Honzík, v 90. letech děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, tento stav viděl jako problém. Jako žák doc. Rábové si uvědomoval, že ženy přinášejí do IT (a obecně i do jiných technických oborů) jiný úhel pohledu, jiný přístup k práci a mají pozitivní vliv na týmovou práci. Jejich nedostatek oboru škodí, přitom zrovna obor IT může ženám leccos pozitivního nabídnout.

O zvýšení zájmu dívek o technické obory mírně pomohl veletrh středních škol Gaudeamus, jehož byl prof. Honzík iniciátorem. Avšak ani to nebylo dost. Na konci 90. let se podíl dívek na technických oborech českých vysokých škol pohyboval okolo 1–2 procent.

Po vzniku FIT v roce 2001 se prof. Honzík stále zajímal o to, jak tento stav zlepšit. Přibližně od roku 2005 jsme na FIT pořádali programátorskou soutěž pro středoškoláky a středoškolačky – Filuta. Tehdy přišel s nápadem, že bude nejlepší se zeptat právě dívek – středoškolaček. Společně s programátorskou soutěží Filuta se tak začala konat i literární soutěž Holky pro počítač a počítač pro holky (mimochodem, v rámci Letních škol ji pořádáme dodnes).

Na základě soutěžních prací a po konzultacích se středoškolskými pedagogy z Brněnských a okolních středních škol bylo jasné, že je třeba dělat pro osvětu v tomto směru více. (Legendární je historka, kdy prof. Honzík na jedné brněnské střední škole nabízel holkám místa navíc ve svém kurzu pro středoškoláky a paní učitelka reagovala slovy: „Počítače, to není nic pro vás holky, nechte ty místa klukům.“) Kromě novinových článků, rozhovorů v rádiích a televizích tak vznikl i nápad na pořádání Letní školy pro holky.

Ve školním roce 2007/2008 proběhly úvodní, zkušební běhy Letní školy pro středoškolačky a od té doby se konají každý rok, vždy na konci prázdnin. Jejich primárním cílem je ukázat holkám, že studium IT a obecně technických oborů pro ně má smysl. Mohou si tady vyzkoušet různá zákoutí IT a popovídat si s našimi studentkami. V Brně mají velké pobočky významné IT firmy, proto se chodíme podívat, jak to tam vypadá a holky se tam dozví, jaký zájem tam o ně mají a co všechno by tam mohly jednou dělat. Prof. Honzík také vždy nakonec Letní školy pořádá debatu se ženami, které s oborem IT spojily svůj život a něco v něm dokázaly.

V průběhu několika prvních ročníků se ukázalo, že překvapivě mají o Letní školu zájem i mladší dívky (cca 12–15 let), proto jsme tomu přizpůsobili program. V současné době tedy vždy v průběhu celého týdne běží paralelně dva kurzy, pro mladší a starší holky. Rozdělení však není nijak striktní a holky mezi nimi mohou celkem volně přecházet podle svých zájmů.